Podsumowanie wyników zbiórki makulatury

rok szkolny 2010/2011

I semestr

W październiku ogłoszona została akcja ekologiczna ,,Zbieramy makulaturę”. Jej celem było zachęcenie uczniów do selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz dbanie o środowisko naturalne. Nie tylko młodzież, ale i rodzice oraz nauczyciele przynosili papierowe odpady. Na pochwałę zasługuje postawa wielu rodziców i dziadków, którzy wspomagali najmłodszych i przynosili do szkoły ciężkie kartony z makulaturą.

Wynik zbiórki był zadowalający. Zebrano 663,5 kg makulatury.

A oto uczniowie, którzy zebrali najwięcej papierowych odpadów:

Kl. I – III

  1. Filip Pachana – kl. I a (61 kg)
  2. Aleksandra Opałka – I a (55kg)
  3. Paweł Cysarz – I b (25 kg)

Kl. IV – VI

  1. Adrian Jędrzejczak – V c (84,5 kg)
  2. Michał Niezgoda – IV b (80 kg)
  3. Kinga Krówka – V c (26 kg)

Wszystkim uczestnikom akcji gratulujemy!

Organizatorzy: Wanda Gunia, Barbara Czaja, Anna Kołacz