Po przeprowadzeniu przez Szkolne Koło Caritas akcji humanitarnej dla Polaków zamieszkujących tereny objęte działaniami wojennymi Ukrainy – „Polakom na Ukrainie”, otrzymaliśmy „Podziękowanie” od Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch. Jest to bardzo miłe, tym bardziej, że społeczność naszej szkoły zawsze bardzo żywo angażuje się w każdą akcję służącą pomocy potrzebującym. Zapraszamy do odczytania listu i jeszcze raz  pięknie dziękujemy wszystkim pomagającym uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka