Poniedziałek – 02.11.2020 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu nie będą organizowane dowozy i wydawane obiady. Jedynie świetlica szkolna, dla klas 0-3, będzie pełniła dyżury w godzinach: 6:30-16:00.

Stanisław Fornal