Dnia 21 lutego 2023 roku w naszej szkole wiele się działo. Było bardzo kolorowo, pracowicie, wesoło i naukowo. Ponad dwustu uczniów  samodzielnie wykonało prototyp lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza. Działanie poprzedzone było prelekcją, pokazem i projekcją filmu dla dzieci z cyklu „Być jak Ignacy”. A wszystko pod kierunkiem pracowników Działu Historycznego Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – pani Marzeny Sysak, pani Katarzyny Holuty, pani Barbary Guzek i pana Michała Góreckiego. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły – pan Jerzy Pęcak, który serdecznie przywitał wszystkich zebranych.  Biorący udział w wydarzeniu uczniowie, najpierw wysłuchali bardzo rzeczowej i dostosowanej do wieku uczniów  prelekcji, przeprowadzonej przez panią Marzenę Sysak, obejrzeli film edukacyjny i zapoznali się z budową i działaniem lampy naftowej. Następnie każda klasa udała się do swojej sali razem z jednym z pracowników muzeum, gdzie dzieci wykonały lampy naftowe według wzoru prototypu lampy Łukasiewicza, ale zdobienia własnej pomysłowości. W ten sposób zakończyliśmy dwudniowe spotkanie z twórcą Przemysłu Naftowego, naszym lokalnym naukowcem i wielkim patriotą – Ignacym Łukasiewiczem. Jako organizatorzy spotkania, obydwie z panią Pauliną Domaradzką bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Również w imieniu uczestników zajęć – dzieci i nauczycieli – pięknie dziękujemy  za niestandardowe i profesjonalne spotkanie z naukową przygodą.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

więcej zdjęć w galerii>>