Dnia 31.10.2018r. klasa II c brała udział w wycieczce przyrodniczo-historycznej na wzgórze Zaśpit, dawniej zwane Korodół. Zajęcia o tematyce przyrodniczej prowadziła pani Paulina Grałek- pracownik Parków Krajobrazowych w Krośnie. W sposób profesjonalny i bardzo zajmujący uświadomiła dzieciom rolę jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las, przedstawiła przyrodę poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i z jej zjawiskami. Zrealizowała wszystkie cele operacyjne, które wcześniej zostały zaprezentowane i omówione. Dzieci zostały zapoznane z charakterystycznymi cechami regionu wzgórza Zaśpit, ukształtowaniem terenu, poznały wiele gatunków roślin występujących w lesie, począwszy od drzew, krzewów, jak i napotkanych roślin zielnych. Miały możliwość przeprowadzenia obserwacji zwierząt żyjących w tym obszarze leśnym. Znalazły poroże, którym były zafascynowane. W pełni zrozumiały , dlaczego należy dbać o drzewostan lasu, jego mieszkańców i środowisko leśne jak o cały „organizm” przyrodniczy. Fotogalerię wycieczki tworzył pan Hubert Bugiel, który pomagał również we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez panią Paulinę . Po zajęciach leśnych uczniowie zwiedzili murowaną kaplicę z piękną polichromią Władysława Lisowskiego przedstawiającą życie św. Jana z Dukli. Pod okiem Pustelnika- o. Tadeusza wszyscy odpoczęli przy ognisku i pysznym poczęstunku. Pogoda dopisała w sposób najbardziej wymarzony a bardzo dobry humor nieodłącznie towarzyszył każdemu. Tak udaną wycieczkę i całkowity jej sponsoring zawdzięczamy Parkom Krajobrazowym w Krośnie i panu dyr. Łukaszowi Piróg.  Bezpośredni kontakt z przyrodą jest najlepszą lekcją, której się nie zapomina. Dziękujemy !!!

Józefa Winnicka-Sawczuk

Więcej zdjęć