Organizacja zajęć w dniu 27-03-2013 (III dzień rekolekcji) – Wielka Środa – spowiedź od godz. 900

 

  • wychowawcy klas szkoły podstawowej organizują opiekę nad uczniami w godzinach: 800 -1045,
  • wychowawcy klas zerowych organizują opiekę nad dziećmi w godzinach: 700-1045,
  • autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1045 ,
  • świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 700 do 1600,

 

Obiady w tym dniu nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

wicedyrektor