Rodzice i Uczniowie!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie Rekolekcji Szkolnych

i Sprawdzianu Klas Szóstych

Klasy: 0 – 6

 

I.                  31.03 (poniedziałek) 2014

Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1000 ,

Czas rekolekcji: 830 – 930.

Wychowawcy zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej.

 

II.               01.04. (wtorek) 2014

  1. Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych ze względu na sprawdzian klas szóstych.
  2. Autobusy dowożą tylko uczniów klas szóstych, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1100.
  3. Czas rekolekcji: 1600 – 1700opiekę nad dziećmi sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

 

Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami w dniach rekolekcji od 700 do 1600. Obiady w  nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

 wicedyrektor