1 kwietnia 2015 (środa)

SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH I TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 

 

  1. Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych ze względu na sprawdzian klas szóstych – do szkoły nie przychodzą uczniowie klas 0-5,
  2. Autobusy dowożą tylko uczniów klas szóstych, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1330,
  3. W trakcie Spowiedzi Świętej opiekę nad dziećmi sprawują rodzice/prawni opiekunowie,
  4. Świetlica szkolna będzie czynna od 630 do 1600,
  5. Obiady nie będą wydawane.

 

Stanisław Fornal

   wicedyrektor