Rodzice i uczniowie!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie rekolekcji wielkopostnych!

Dotyczy tylko: 19 i 20 marca 2012 roku

 

  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie 1045,
  2. Wychowawcy zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej,
  3. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami w dniach rekolekcji od 700 do 1600,
  4. Obiady w dniach rekolekcji nie będą wydawane.