„Śladami kultury łemkowskiej”, to temat tegorocznych zajęć terenowych z geografii klas siódmych. Naszym celem było poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych dukielszczyzny. Trasa wędrówki rozpoczęła się na polu namiotowym w Stasianie i wiodła wzdłuż ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody „Przełom Jasiołki” na szczyt Ostrej, do miejscowości Zyndranowa. W trakcie zajęć nauczyliśmy się rozpoznawać różne gatunki roślin i zwierząt. Nabyliśmy praktyczną umiejętność orientowania mapy w terenie oraz odczytywania z niej wielu informacji. Podziwialiśmy krajobraz lasów łęgowych i buczynowych oraz łąk i gór Beskidu Niskiego. Poznaliśmy bogactwo folkloru zyndranowskich Łemków oraz ich smutne dzieje.  Dzięki uprzejmości Pani Marii Gocz mieliśmy możliwość zwiedzenia imponującej kolekcji muzealnej związanej z kulturą łemkowską.

A. Lis

Więcej zdjęć