ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

W ramach realizacji działań profilaktyczno – edukacyjnych gościliśmy w naszej szkole funkcjonariusza dukielskiej policji pana Pawła Łukaszewskiego. Podczas spotkania zostały wyjaśnione zagadnienia z zakresu ,,Odpowiedzialności prawnej nieletnich.” Uczniowie klas VI, VII i VIII mogli poszerzyć swoją wiedzę, która ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa własnego oraz innych a także świadomości swojego zachowania. Omówione zostały konsekwencje popełnianych czynów i przestępstw, takich jak: kradzież, bójki, niszczenie mienia. Funkcjonariusz policji zwrócił szczególną uwagę na fakt systematycznego uczęszczania do szkoły, ponieważ nierealizowanie tego obowiązku przez młodzież również podlega postępowaniu przed sądem.

Zapoznanie naszych wychowanków z podstawowymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałaniu wszelkim objawom demoralizacji uzmysłowi im, że za swoje czyny ponosi się odpowiedzialność a popełniane błędy mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

więcej zdjęć>>>

Pedagodzy szkolni:
Katarzyna Opałka
Maria Martowska