1 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 odbyły się spotkania z rodzicami, najpierw odbyło się zebranie ogólne z dyrektorem a następnie rodzice udali się do klas na indywidualne konsultacje z wychowawcami swoich pociech. W trakcie spotkania z dyrektorem rodzicom został zaprezentowany projekt powstającej koncepcji pracy szkoły, nad którym pracowała Rada Pedagogiczna jak również Samorząd Uczniowski. W dalszej kolejności dyrektor zapoznał zebranych z kalendarzem roku szkolnego, który został opracowany zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku oraz przedstawił główne założenia ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w bieżącym roku szkolnym. Rodzicom został również przedstawiony zakres prac remontowych zakończonych oraz trwających w ZS nr 1.