Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 zaprasza wszystkich rodziców uczniów na spotkanie, które odbędzie się 26 stycznia o godzinie 16 w sali gimnastycznej. W trakcie spotkania zostanie przedstawione sprawozdanie dyrektora za I półrocze roku szkolnego 2011/12.