hole_in_wall_eyes_md_whtW klasie piątej nowa podstawa programowa przewiduje realizację tematu „Podział administracyjny Polski”. Na lekcjach przyrody uczniowie powinni poznać zasadę samorządności oraz między innymi władze samorządowe gminy, w której mieszkają.

W ramach zajęć zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych w gminie Dukla.

 W dniu 6 listopada 2013 roku klasa 5a udała się do Urzędu Gminy. Uczniowie spotkali się z burmistrzem naszej gminy – panem Markiem Górakiem, z wiceburmistrzem panem Andrzejem Bytnarem oraz panem sekretarzem Mirosławem Matyką. Podczas spotkania młodzież poznała zasady samorządności, dowiedziała się jak funkcjonuje gmina, jakie zadania należą do gminy i kto odpowiada za ich realizację. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób jest wybierany burmistrz, co to jest kadencja i jak długo trwa. Niektórzy już poczynili przymiarki na funkcję burmistrza, zaczynając od wypróbowania jego fotela. Uczniowie zasypali pana burmistrza Marka Góraka mnóstwem pytań, byli bardzo dociekliwi i pomysłowi. Wszystkie pytania zostały bardzo poważnie potraktowane przez pana burmistrza.

Katarzyna Poradyło

Relacja uczennicy klasy 5a

 

Dnia 6 XI 2013 r. klasa Va pod opieką pani Katarzyny Poradyło udała się do urzędu gminy Dukla.

Na początku zwiedziliśmy salę konferencyjną, po czym odwiedziliśmy pana burmistrza Marka Góraka w gabinecie. Dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek o naszej gminie. Wszystkim bardzo się podobało!

Martyna Jakieła