Spotkania z rodzicami odbędą się w dniu 26 września 2019r. (czwartek):

  1. W budynku Szkoły na ul. Kościuszki 13 (rodzice klas I-V)- godzina 16.00
  2. W budynku Szkoły na ul. Armii Krajowej 1 (rodzice klas VI – VIII) – godzina 15.30

 

Spotkanie nowo wybranych przewodniczących Rad Oddziałowych odbędzie się w dużej sali gimnastycznej w budynku przy ul. Kościuszki 13, o godzinie 16.45.

Zapraszamy

z up. dyrektora

Arkadiusz Twardzik
wicedyrektor