We wtorek 3 kwietnia 2012r. o godzinie 900

wszyscy szóstoklasiści przystąpią do ogólnopolskiego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

Wszystkim naszym uczniom życzę samych „40”

powodzenia i połamania pióra.

Więcej informacji dla ucznia dotyczących przebiegu sprawdzianu znajdziecie w zakładce „Dla uczniów i rodziców – sprawdzian”