Akcja pod nazwą kiermasz podręczników ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję i z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Uczniowie przynoszą książki, wypisują specjalnie w tym celu przygotowany formularz i samodzielnie wyznaczają wartość książek. Przeznaczone do sprzedaży podręczniki wyeksponowane są w bibliotece na specjalnie w tym celu przygotowanych stołach. Sprzedażą zajmuje się nauczyciel-bibliotekarz i nauczyciel – opiekun SU, a pomocą służą zwykle członkowie Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zobowiązują się do odebrania pieniędzy i niesprzedanych książek do 28 czerwca.

W tym roku w dniach 25 i 26 czerwca 2012 roku w szkolnej czytelni odbył się kiermasz podręczników używanych do klas piątych i szóstych. Trwał od godziny 1600 do 1700. Uczniowie przynosili swoje stare podręczniki do biblioteki w dniach od 22 do 26 czerwca.

Podczas kiermaszu bardzo pomocni były uczennice naszej szkoły:

  • Natalia Bendas kl. 5c
  • Natalia Ciura kl. 5c

Oczywiście biblioteka ani szkoła nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tej akcji. Za to mamy olbrzymią satysfakcję ze współpracy z uczniami i rodzicami. Bardzo cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

 Opiekę nad akcją i uczniami sprawowały: Barbara Czaja, Jolanta Czaja i Katarzyna Poradyło.