Jak co roku Szkoła Podstawowa po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. W tym roku klasy 0 – III pozostały w klasach pod opieką wychowawców. Nauczyciele zorganizowali uczniom zajęcia o tematyce ekologicznej w szkole.

Klasy starsze wyszły w teren, sprzątając Duklę. I tak wszystkie klasy czwarte udały się pod opieką wychowawców na Składowisko Odpadów. Czwartoklasiści po drodze na Składowisko zbierali śmieci, a na miejscu wzięli udział w prelekcji o odpadach i segregowaniu śmieci.

Klasy piąte wraz z wychowawcami i leśnikiem – panią Marią Stankiewicz poszły na Górę Cergowską, przechodząc ścieżką edukacyjną. W tym roku zdecydowanie mniej śmieci uczniowie zebrali w drodze na Górę.

Klasy najstarsze – szóste udały się na Wzgórze 534. Ze względu na trudną trasę uczniowie wrócili zmęczeni, ale jednocześnie przeświadczeni, że po raz kolejny zrobili dobry uczynek na rzecz Ziemi.

Wszyscy uczniowie zaangażowali się w akcję i chętnie sprzątali. Mam nadzieję, że z roku na rok śmieci będzie ubywało a świadomość ekologiczna uczniów i mieszkańców Dukli znacznie wzrośnie.

Organizator:

Katarzyna Poradyło