DSC_0001.JPG

Niedawno do naszej szkoły zawitał funkcjonariusz Policji Pan Jerzy Szwast. Powodem spotkania było narastające wśród nastolatków nieodpowiednie zachowanie. Coraz częściej wśród młodzieży zdarzają się bójki, pobicia, kradzieże czy celowe niszczenie cudzego mienia. Dlatego temat prelekcji brzmiał ,,Odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich”.

W spotkaniu uczestniczyli szóstoklasiści. Pan policjant opowiadał nam o przewinieniach osób nieletnich. Poinformował nas, jaką odpowiedzialność karną możemy ponieść za nieodpowiednie zachowanie. Dowiedzieliśmy się o konsekwencjach negatywnych zachowań oraz karach, które są dostosowane do wieku. Tak więc do 13 lat za przewinienia dzieci odpowiadają ich rodzice. Jednak już od 13–17 lat młodzież odpowiada za swe zachowanie, a karą może być nawet umieszczenie w zakładzie poprawczym. Natomiast nad 17 i 18-latkami dozór odejmuje kurator sądowy. Skoro znamy już skutki naszych wybryków, powinniśmy zatem pamiętać, aby kontrolować nasze zachowanie.

 

Jakub Kosztyła

kl.VI a