Wspaniałym sukcesem zakończył się udział Nikoli Stroba, uczennicy klasy 4b Szkoły Podstawowej w Dukli w konkursie plastycznym zatytułowanym „170 lecie zapalenia lampy naftowej”, „170 lecie przemysłu naftowego”. Nikola swoją pracą zajęła III miejsce w kategorii klas 4-8. Konkurs zorganizowany był przez Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Renata Zima