16 lutego w Urzędzie Miejskim w Dukli miały miejsce eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywały się one w dwóch grupach: klasy I-IV i
klasy V-VIII. Pierwszym etapem konkursu był test sprawdzający zakres wiedzy pożarniczej. Drugi
etap przebiegał w formie ustnej. Zwycięzcą I grupy wiekowej został Krzysztof Ukleja, uczeń klasy 4a
Szkoły Podstawowej w Dukli. Będzie on reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na poziomie
powiatowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wacław Soliński