W dniu 25 października 2016 roku odbył się etap szkolny konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego, tj. konkursu o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Umiejętności językowe sprawdzane na tym konkursie znacznie wykraczają poza treści podstawy programowej z danego przedmiotu. Spośród 3217 uczniów szkół podstawowych z całego województwa podkarpackiego biorących udział w pierwszym z trzech etapów konkursu, 220 osób z najwyższymi wynikami zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu – rejonowego. Z naszej szkoły znalazło się wśród nich troje uczniów z klasy VI a: Oliwia Skrzęta, Miłosz Grochowski i Wiktor Kaszuba. Do etapu rejonowego konkursu przystąpili oni 26 listopada 2016 r. i na początku stycznia 2017 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ukazała się lista 113 osób zakwalifikowanych do finałowego już etapu – wojewódzkiego. Wszyscy nasi trzej uczniowie są na tej liście, więc jesteśmy teraz na etapie przygotowań do ostatniego etapu konkursu, który ma mieć miejsce 25 lutego w Rzeszowie. Uczniom gratulujemy dotychczasowych niewątpliwych sukcesów i życzymy kolejnych.

                                                      Katarzyna Pelczar