Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku,  a nasza szkoła w sposób cykliczny wzięła w nim udział po raz czwarty. W sali widowiskowo-kinowej zebrali się uczniowie i zaproszeni goście.

W tym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i małżonka Prezydenta pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej – Pani Agata Kornhauser-Duda wybrali „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz  uznawany jest za największego polskiego poetę. Był również publicystą, działaczem politycznym i religijnym, tłumaczem, filozofem, nauczycielem akademickim i mistykiem. Działał także na wojskowej płaszczyźnie. Na wszystkich, którzy się z nim zetknęli, wywierał ogromny, wręcz magiczny wpływ.  Mickiewicz nigdy nie odwiedził Krakowa ani Warszawy.  W wieku 26 lat na stałe opuścił Litwę, do której nieustannie wracał w swoich utworach. Powodem wyjazdu był wyrok w procesie przeciwko filomatom – tajnemu stowarzyszeniu tajnych studentów. Wszystkie jego utwory powstawały tylko w języku polskim, a mimo to, był uznawany za wieszcza również Litwy i Białorusi. Ukazanie się w roku 1822 tomiku jego poezji pt. „ Ballady i romanse”, otworzyło nową epokę w historii polskiej literatury, a mianowicie romantyzm.- w tym roku właśnie obchodzimy 200- tu lecie.

Na wstępie nastąpiło przywitanie gości, którymi byli: Pani Monika Brewczak  Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Krośnieńskiego pan Jan Pelczar, Burmistrz Dukli pan Andrzej Bytnar, Wiceburmistrz Dukli pan Łukasza Piróg, Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu pan Paweł Bukowski, Dyrektor  SP w Dukli pan Jerzy Pęcak, Wicedyrektor SP w Dukli pan Stanisław Fornal, Wicedyrektor SP w Dukli pan  Arkadiusz Twardzik, Dyrektor  Biblioteki Gminnej pani Joanna Szczurek, Dyrektor Muzeum Histerycznego Pałac w Dukli pan Waldemar Półchłopek, Kustosz Pani Aleksandra Żółkoś, Dyrektor MOPS w Dukli pani  Małgorzat  Bielec, rodzice, uczniowie i społeczność lokalna.

Wstępem do uroczystości było obejrzenie filmu, który na potrzeby uroczystości został nakręcony w skansenie w Sanoku, po czym uczniowie klasy 5b SP w Dukli pod kierunkiem pani Anity Kosztyły przedstawili inscenizację ballady Adama Mickiewicza „Powrót taty”.

Kolejnym punktem była  prezentacja utworu Adama Mickiewicza „Pani Twardowska” przez  panią Monikę Brewczak,  pana Starostę Powiatu Krośnieńskiego Jana Pelczara, pana Dyrektora Pawła Bukowskiego.

Bardzo atrakcyjnym w odbiorze było to, że zarówno uczniowie, jak i goście przedstawiali utwory w pięknych strojach z epoki. Pani Monika Brewczak swoim śpiewem dodała  uroczystości jeszcze większej świetności, niezwykłości,  wyjątkowości i pietyzmu.

Organizatorzy:

Józefa Winnicka-Sawczuk

Paulina Domaradzka

Anita Kosztyła

więcej