MIĘDZYKLASOWY KONKURS INTEGRUJĄCY

Konkurs zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Gier Planszowych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dukli: Józefę Winnicką-Sawczuk i Paulinę Domaradzką dla uczniów klas 0 – 5 Szkoły Podstawowej w Dukli. Przeprowadzony będzie we wtorek, 10.10.23r.

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności uczniów, 
  • promowanie, zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie,
  • dostarczanie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu,
  • kształtowanie umiejętności umiejętności planowania i przewidywania,
  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji,
  •  prezentacja pomysłowości dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań,
  • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi i spostrzegawczości,
  • przedstawienie alternatywy umiejętności spędzenia wolnego czasu,
  • integracja grupy.

1. Do dnia 06.10.2023r., tj. do piątku nauczyciele zgłaszają do organizatorów chęć udziału w konkursie.

2. W dniu konkursu (10.10.23r) na lekcji 2 lub 3 (możliwość wybrania przez nauczycieli optymalnej jednostki lekcyjnej) uczniowie przystąpią do rozgrywek klasowych na przyniesionych przez siebie grach planszowych. Zwycięży najbardziej aktywna i kreatywna klasa, w której pojawi się jak najwięcej rozgrywek różnorodnych gier planszowych. Ocenie będzie podlegać aktywność wszystkich uczniów każdej zgłoszonej klasy, liczba i rodzaje wykorzystanych „planszówek”, umiejętność stworzenia pola rozgrywek, zapisywanie wyników, itp. zachowania pomagające w stworzeniu organizacji.

 Dodatkową kategorią podlegającą ocenie będzie samodzielnie wymyślona i wykonana gra planszowa.

Do każdej rozgrywającej  klasy podejdzie jury w składzie powołanym dnia 06.10.23r.  i dokona oceny w skali od 1 do 6.

 Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie podanym przez organizatorów.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka