Serdecznie zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów klas I-III, klas IV-V oraz  VI-VIII SP w Dukli do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Z pędzlem przez świat – niepełnosprawność w oczach dziecka” zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Projektu Społeczno-Edukacyjnego „Mój SPE-cjalny bohater”, do którego szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym.

Celem konkursu jest: uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnością, kształtowanie pełnych tolerancji, szacunku, równości, integracji postaw i zachowań wobec niepełnosprawności oraz burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży oraz  inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Tematem prac jest przedstawienie świata współczesnego w świetle takich wartości jak miłość, tolerancja, przyjaźń, szacunek, integracja, kształtowanie wzajemnych relacji bez barier społecznych. Umiejętność wyrażania empatii, wrażliwości, kreowanie prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 techniką malarską lub rysunkową bez użycia rąk z wykorzystaniem pędzla i farb lub kredek. Można wykonać pracę ustami bądź stopami. Dla uwierzytelnienia tworzonej pracy, opiekun przesyła zdjęcie dziecka z realizacji swojego projektu na specjalnie utworzonego e-maila: konkursspe@wp.pl z dopiskiem: Imię, nazwisko, klasa i tytuł pracy, jednocześnie podpisując zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie szkoły SP w Dukli oraz na stronie Ogólnopolskiego Projektu Społeczno-Edukacyjnego „Mój SPE-cjalny bohater”.

Prace należy składać w gabinecie pani pedagog lub przekazać osobiście organizatorowi konkursu do dnia 23 lutego 2024 r.

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy wraz z wypełnioną metryczką (załącznik nr1) dołączoną z tyłu pracy oraz podpisaną przez ustawowego opiekuna dziecka zgodą na udział w konkursie (załącznik nr2) oraz zgodą na udostępnienie wizerunku dziecka (załącznik nr3).

Koordynatorami projektu i jednocześnie organizatorami konkursu są nauczyciele SP  w Dukli:

Paulina Domaradzka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maria Martowska – pedagog szkolny

Katarzyna Opałka– pedagog szkolny

Monika Raczkowska-Buczek – pedagog specjalny

Anna Świdrak – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Serdecznie zapraszamy!