Bóg nie mógł być wszędzie,
więc stworzył Babcię i Dziadka

W dniu 25 stycznia w klasie „0” odbyła się uroczystość z udziałem najukochańszych Babć i Dziadków. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, za który nagradzane były gromkimi brawami. Dziadkowie zostali obdarowani przez wnuki laurkami i upominkami. Spotkanie odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze. Dziękuję wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie, a Rodzicom za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Więcej fotek >>

 Bogusława Dembiczak