Wycieczka przyrodniczaW dniu 1 czerwca 2011 roku uczniowie klasy 6b pod opieką Marii Dudzik i Katarzyny Poradyło wybrali się na wycieczkę przyrodniczo – krajoznawczą na Górę Cergowską. W rezerwacie „TYSIĄCLECIA NA GÓRZE CERGOWSKIEJ” uczniowie, oprowadzeni przez panią Marię Walczak przeszli ścieżką przyrodniczą „Do Złotej Studzienki” . Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z florą łąki i lasu oraz drzewostanem rezerwatu. Poznali różnorodność przyrodniczą i krajobrazową Góry Cergowskiej.

Na łące, tuż przed lasem podziwiali fioletowe firletki i żółte jaskry, dalej na pograniczu łąki i lasu rośnie bez hebd i ostrożeń. Pierwszą linię lasu tworzą: jawor, dąb i jodła. W rezerwacie pani Maria Walczak pokazała uczniom następujące rośliny: kłokoczkę południową, żywiec gruczołowaty, przekwitnięty czosnek niedźwiedzi, kokorycz pełną, kopytnik, czworolist pospolity, miesiącznicę trwałą, sałatnicę leśną, dąbrówkę i wiele innych. Uczniowie poznali nie tylko bogatą florę wiosenną lasu liściastego, ale również usłyszeli wiele ciekawostek dotyczących miejsca kultu św. Jana z Dukli. Uczniowie chętnie utrwalali piękne okazy roślin na zdjęciach, przytulali się do drzew i obserwowali wiele drobnych zwierząt, żyjących w lesie.

Opracowała: Katarzyna Poradyło