DSC_0001.JPG W dniu  2 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez trenerów Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie. Zajęcia zostały zorganizowane przez UMiG w Dukli i  przeprowadzone w klasach drugich oraz piątych.  Tematyka warsztatów dotyczyła następujących zagadnień: „jak radzić sobie z agresją?” oraz niebezpieczeństwu korzystania z Internetu – „złapani w sieci”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a wychowawcy pozytywnie odnieśli się do konieczności i jakości realizowanych tematów.

  S. Fornal