Uczniowie klasy 1 c w obecności swoich rodziców i wychowawcy sprawdzali swoje umiejętności czytelnicze. A wszystko to miało na celu ugruntowanie dzieci w przekonaniu, że potrafią pięknie czytać i mogą zostać czytelnikami w naszej szkolnej bibliotece. Każdy uczeń po odczytaniu wybranych wyrazów i zdań otrzymał z rąk rodziców symboliczny dyplomik. Było to wielkie przeżycie, napełnione pozytywnymi emocjami,  które wprowadziło dzieci na drogę przygody czytelniczej. Jednocześnie stało się ono motywatorem w kształtowaniu procesu czytelniczego dzieci.

Józefa Winnicka-Sawczuk