W dniach 9 – 18 września 2015 roku w naszej szkole będzie trwała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na

 PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

zaprezentują swoje programy.

A cała klasa przygotowuje i prowadzi kampanię wyborczą

swojego kandydata oraz zachęca społeczność szkolną do głosowania właśnie na ich przedstawiciela.

 

Prosimy o przestrzeganie ORDYNACJI WYBORCZEJ i poszanowania zasad obowiązujących podczas wyborów.

Wybory odbędą się  w dniu 22 września na lekcji czwartej w szkolnej bibliotece.

 

                                        Opiekunowie Samorządu:

                                                                         Katarzyna Poradyło

                                                                                            Dorota Szczepanik

                                                                                            Wacław Soliński