,,Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie”.

 

W czerwcu zakończyła się kolejna edycja zbiórki makulatury. Już trzeci rok uczniowie z zapałem gromadzą papierowe odpady. W bieżącym roku szkolnym zebrano około 2000 kg makulatury. Na uznanie zasługują uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i mieszkańcy Dukli, którzy aktywnie włączyli się do akcji, mającej na celu ochronę środowiska naturalnego. Godne podziwu jest zaangażowanie Wiktora Batyckiego, Aleksandry Leśniak, Jakuba Kosztyły i Patryka Gazdy, którzy od kilku lat przynoszą najwięcej papierowych odpadów.

Dla uczniów nagrody ufundował Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli Pan Tomasz Biały.

Wyniki akcji są następujące:

1. Wiktor Batycki – kl. III a – 393 kg

2. Jakub Kosztyła – kl. VI a – 173 kg

3. Filip Jackowski – kl. VI a – 125 kg

4. Patryk Gazda – kl. V a – 120 kg

5. Aleksandra Leśniak – kl. IV a – 114 kg

6. Kacper Wiśniowski – kl.VI c – 54 kg

7. Kinga Brulińska – kl. VI a – 47 kg

8. Karolina Szczurek – kl. VIc – 40 kg

9. Gabriela Szczurek – kl. IVc – 20 kg

10. Wiktor Tatkowski – kl.IVc – 19 kg

 

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody (cztery pierwsze miejsca), natomiast pozostali – dyplomy oraz punkty dodatnie.

Wszystkim ekologom, także i tym, którzy przynieśli mniejsze ilości papierowych odpadów, dziękujemy!

Organizatorzy: Wanda Gunia, Barbara Czaja