W marcu zakończyła się druga już w tym roku szkolnym zbiórka makulatury. Akcji przyświecał szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw związanych z segregowaniem odpadów. Młodzież chętnie przynosiła makulaturę, wiedząc, że wspiera w ten sposób produkcję, m.in.: ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, kopert, papieru listowego itp. Warto dodać, że kilka kilogramów makulatury ratuje jedno drzewo, a jednocześnie zbiórka to dobry sposób na uporządkowania mieszkań, strychów i piwnic.

W akcji wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i rodzice uczniów. Łącznie w II semestrze zebrano 619,3 kg makulatury. Wszyscy uczniowie uczestniczący w akcji, otrzymali punkty dodatnie.

 

Najwięcej makulatury zebrali:

kl. I – III

  1. Wiktor Batycki – I a (159,2 kg)
  2. Aleksandra Opałka – I a (55 kg)
  3. Paweł Cysarz – I b (25 kg)

 

kl. IV – VI

  1. Adrian Jędrzejczak – Vc (100 kg)
  2. Piotr Szymański – IV c (77 kg)
  3. Kinga Krówka – V c (26 kg)

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy włączyli się do akcji i przynosili makulaturę oraz po zakończonych lekcjach porządkowali papierowe odpady.

 

Organizatorzy

Wanda Gunia, Barbara Czaja, Anna Zborowska-Kołacz