[important]Przypominamy o obowiązku zapisu dzieci pięcioletnich (urodzonych w 2007 roku – niezapisanych dotychczas) do oddziałów zerowych na rok szkolny 2012/13. Zapisu należy dokonać niezwłocznie w bibliotece szkolnej w godzinach: 730-1330.[/important]

Dyrekcja