Zbierane baterie zamieniamy na punkty dodatnie!!!

Baterie i akumulatory różnego typu i wielości towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte i wyładowane baterie do kubłów na śmieci. Jedna wyrzucona malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć około 400 litrów wody. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii różnego typu znajduje się:

  • 270,0 kg dwutlenku manganu
  • 210,0 kg żelaza
  • 160,0 kg cynku
  • 60,0 kg grafitu
  • 35,0 kg chlorku amonu
  • 20,0 kg miedzi
  • 10,0 kg wodorotlenku potasu

A także po kilka kilogramów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia, pierwiastków rtęci (tlenku rtęci), niklu, litu, kadmu i ołowiu.

Te ostatnie mają szczególne silne działanie toksyczne dla organizmów żywych. W przypadku dostania się ich do organizmu, wraz ze skażoną wodą lub żywnością, mogą doprowadzać do ciężkich i przewlekłych chorób (układu pokarmowego, nerwowego, zaburzenia czynności nerek, nadciśnienia) i zmian nowotworowych. Od nas zależy czy zużyte w naszych domach baterie nie staną się źródłem naszych chorób. Należy pamiętać o pozbywania się ich w sposób odpowiedni, który zapewni ich należytą utylizację.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PROWADZI ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW.

Baterie możesz zostawiać u pani Wioletty Kasprzyckiej lub Katarzyny Poradyło.