S P R O S T O W A N I E

 

Dotyczy: Zmiany terminu składania ofert opublikowanej w dniu 02.06.2017r. 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedziach na pytania z dnia 02.06.2017r. dotyczących dostawy oprogramowania edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli omyłkowo podano godzinę otwarcia ofert tj. godz. 10:00 

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w. dnia 08.06.2017r. o godzinie 11:00.