W celu poprawy organizacji pracy szkoły wprowadzamy, od 25 listopada 2021 roku (czwartek), zmiany w organizacji czasu trwania przerw międzylekcyjnych oraz w organizacji odjazdów autobusów szkolnych:

I. Czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych:
1. 8:00 – 8:45,
2. 8:55– 9:40,
3. 9:50– 10:35,
4. 10:45– 11:30,
5. 11:40– 12:25,
6. 12:40– 13:25,
7. 13:40– 14:25,
8. 14:30– 15:15.
Pierwsze 4 przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut, następne po 5 i 6 lekcji liczą po 15 minut, po 7 lekcji przerwa trwa 5 minut.

II. Odjazdy autobusów szkolnych we wszystkich kierunkach:
1. 13:35 – SP ul. Kościuszki 13, 13:40- SP ul. A. Krajowej 1 (dworzec autobusowy),
2. 15:25 – SP ul. Kościuszki 13, 15:30- SP ul. A. Krajowej 1 (dworzec autobusowy).

Stanisław Fornal