Zgodnie z harmonogramem otrzymanym od Podkarpackiego Kuratora Oświaty 5 listopada rozpocznie się w naszej szkole ewaluacja zewnętrzna, która zakończy się 20 listopada prezentacją raportu zawierającego wyniki i wnioski z ewaluacji. w trakcie prowadzonych badań w naszej szkole będą badane procesy zachodzące w szkole oraz funkcjonowanie w środowisku lokalnym w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.  W trakcie prowadzonych badań będą wykorzystane następujące metody: ankietowanie, wywiad, obserwacja. Badaniami zostaną objęci uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi jak również partnerzy szkoły. Wszystkich zachęcam do współpracy aby główny cel ewaluacji a więc wszechstronny opis oraz wyjaśnienie określonych zjawisk związanych z procesami zachodzącymi w szkole i funkcjonowaniem w środowisku lokalnym został w pełni osiągnięty.

Jerzy Pęcak