2 III 2017r. odbył się drugi etap konkursu ze znajomości lektury ,,Dzieci z Bullerbyn” w klasach trzecich.
Pierwszy etap- pisemny, każda z wychowawczyń, przeprowadziła w miesiącu lutym. Po analizie i ocenie prac do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  • klasa III a – Ben Saad Adam, Drozd Olaf, Drozd Gabriela, Świątek Maciej, Żwirecki Stanisław,
  • klasa III b – Belcik Zuzanna, Gazda Antoni, Czaja Martyna, Pietruś Mateusz, Szwast Maja,
  • klasa III c – Belcik Małgorzata, Gałka Kamila, Głód Julia, Marczak Magdalena, Toropiła Jakub,
  • klasa III d – Gadzała Nataniel, Kostycz Jakub, Kowalska Eliza, Szczepanik Angelika,, Wnęk Paweł.

Drugi etap konkursu odbył się w bibliotece szkolnej. Organizatorki przygotowały 13 zestawów pytań , po 3 pytania w każdym zestawie.Uczniowie bardzo ładnie przygotowali się do konkursu i wykazali się doskonałą znajomością lektury. Po obradach jury pod przewodnictwem pani Wandy Guni, nauczycielki języka polskiego w naszej szkole, nagrodziło następujących uczniów:

I miejsce otrzymali- Adam Ben Saad i Julia Głód

II miejsce- Eliza Kowalska

III miejsce – Mateusz Pietruś.

Uczniowie Ci otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, będące lekturami w klasie IV. Ponadto jury wyróżniło: Olafa Drozda, Zuzannę Belcik, Antoniego Gazdę, Małgorzatę Belcik, Kamilę Gałka, Jakuba Toropiłę, Nataniela Gadzałę.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w dalszej nauce.

Organizatorki:

Józefa Winnicka- Sawczuk

Renata Jakieła

Renata Cieśla

Krystyna Jaracz