W piątek 22 grudnia uczniowie klas drugich pod opieką wychowawców: Krystyny Jaracz, Kamili Paszek-Czupińskiej, Elżbiety Legi i ks. Karola Wandasa zaprezentowali klasom 0-5 inscenizację słowno-muzyczną z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. W nastrojowych wierszach, piosenkach, kolędach często była mowa o miłości, pokoju i radości. Takie też przesłanie w formie życzeń występujący przekazali zebranym na sali uczniom i pracownikom szkoły. Samorząd Uczniowski dołączył do tego okolicznościowe kartki, które wręczył nauczycielom.

Podobny nastrój pojawił się również na spotkaniu kolędowym przygotowanym dla klas 6-8 przez uczniów klas: 6a, 6b, 7b i 8a pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Lasek-Such i Anny Zborowskiej-Kołacz .

S. Fornal