„Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej”

17 maja 2011 roku o godzinie 900 po raz pierwszy w naszej szkole odbędzie się badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Celem badania jest

 • stworzenie narzędzia polityki edukacyjnej pozwalającego na systematyczne i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły na pierwszym etapie kształcenia oraz wspierającego podnoszenie jakości kształcenia i efektywności całej szkoły podstawowej
 • systematyczne badanie wybranych umiejętności językowych i matematycznych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej;
 • badanie motywacji do nauki uczniów klas trzecich;
 • badanie różnorodnych uwarunkowań osiągnięć uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań szkoły;
 • badanie rozwoju umiejętności absolwentów I etapu kształcenia w pierwszym roku nauczania przedmiotowego (klasa 4);
 • propagowanie wśród dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych wiedzy o współczesnych tendencjach w pracy z dziećmi, w tym budowanie i pogłębianie zainteresowania dyrektorów i nauczycieli świadomym budzeniem i rozwijaniem motywacji uczniów do nauki;
 • budowanie zainteresowania szkół podstawowych samodzielnym i systematycznym badaniem umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej;
 • analizę możliwości wykorzystania badań osiągnięć uczniów klas trzecich do szacowania EWD w szkole podstawowej;
 • analizę możliwości wykorzystania badań osiągnięć uczniów klas trzecich do doskonalenia systemu standardów wymagań oraz systemu egzaminów zewnętrznych.

Planowane działania:

 • badania obejmujące umiejętności uczniów klas trzecich, poglądy ich nauczycieli na zadania szkoły na I etapie kształcenia, a także czynniki szkolne i środowiskowe wpływające na poziom umiejętności uczniów. Badania te realizowane będą w cyklu trzyletnim na reprezentatywnej próbie uczniów w trzeciej klasie szkoły podstawowej pod koniec roku szkolnego;
 • badania jakościowe prowadzone w wybranych szkołach, które pozwolą między innymi na zbadanie zmian w podstawowych umiejętnościach uczniów, które zaszły w ciągu kilku początkowych miesięcy nauki w II etapie kształcenia;
 • przygotowywanie raportów z prowadzonych badań.

Przewidywane rezultaty:

 • opisanie sylwetki absolwenta pierwszego etapu kształcenia;
 • udostępnianie szkołom narzędzi pozwalających na systematyczne badanie umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (bank testów, bank zadań);
 • opracowanie raportów badawczych dotyczących wyników prowadzonych badań, adresowanych do decydentów;
 • przygotowanie informacji o wynikach badań dla dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych (klas 1-3 oraz klas 4-6), doradców metodycznych (obu poziomów nauczania), osób kształcących i doskonalących nauczycieli;
 • publikacje o charakterze dydaktycznym i metodycznym kierowane do nauczycieli nauczania początkowego i klas 4-6 oraz dyrektorów szkół.