ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 12.05.2011 r. W ZWIĄZKU Z WIZYTACJĄ DUSZPASTERSKĄ PROWADZONĄ PRZEZ KSIĘDZA BISKUPA MARIANA ROJKA

 1. Uczniowie rozpoczynają zajęcia zgodnie z podziałem godzin.
 2. O godzinie 930 uczniowie klas „O” oraz I – III wraz nauczycielami wychodzą do Kościoła Parafialnego, w kościele księża katecheci przygotują program, w którym będą uczestniczyć dzieci do czasu przybycia drugiej grupy uczniów. Panie z biblioteki, pedagog i logopeda wspomagają nauczycieli w trakcie przejścia. W szczególny sposób zwracają uwagę na przejściach dla pieszych. (Po przejściu pierwszej grupy oczekują przy przejściu na drugą grupę)
 3. Klasy IV – VI z nauczycielami prowadzącymi zajęcia opuszczają szkołę o godzinie 940 i udają się do Kościoła.
 4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii pozostają pod opieką świetlicy szkolnej.
 5. Po zakończeniu spotkania z Księdzem Biskupem, jako pierwsi opuszczają Kościół uczniowie 0 – III
 6. Księża katecheci przygotują program, w którym będą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI (około 10 min)
 7. Kościół opuszcza ostatnia grupa i udaje się do szkoły
 8. Wychowawcy wszystkich klas informują rodziców i uczniów o w/w działaniach

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIU 12.05.2011 r. W ZWIĄZKU Z WIZYTACJĄ DUSZPASTERSKĄ PROWADZONĄ PRZEZ KSIĘDZA BISKUPA MARIANA ROJKA

 1. Uczniowie rozpoczynają zajęcia zgodnie z podziałem godzin.
 2. O godzinie 930 uczniowie klas „O” oraz I – III wraz nauczycielami wychodzą do Kościoła Parafialnego, w kościele księża katecheci przygotują program, w którym będą uczestniczyć dzieci do czasu przybycia drugiej grupy uczniów. Panie z biblioteki, pedagog i logopeda wspomagają nauczycieli w trakcie przejścia. W szczególny sposób zwracają uwagę na przejściach dla pieszych. (Po przejściu pierwszej grupy oczekują przy przejściu na drugą grupę)
 3. Klasy IV – VI z nauczycielami prowadzącymi zajęcia opuszczają szkołę o godzinie 940 i udają się do Kościoła.
 4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii pozostają pod opieką świetlicy szkolnej.
 5. Po zakończeniu spotkania z Księdzem Biskupem, jako pierwsi opuszczają Kościół uczniowie 0 – III
 6. Księża katecheci przygotują program, w którym będą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI (około 10 min)
 7. Kościół opuszcza ostatnia grupa i udaje się do szkoły
 8. Wychowawcy wszystkich klas informują rodziców i uczniów o w/w działaniach