Czas Świąt spędzamy w gronie rodziny przy stole wigilijnym ale również jest to czas wolny od zajęć szkolnych w trakcie, którego mamy dużo czasu na zabawę i odpoczynek. Aby Święta były czasem radości wypoczynku i spokoju należy zastosować się do kilku bardzo pomocnych rad, które są zaprezentowane poniżej. (tekst pochodzi ze strony Państwowej Straży Pożarnej)

Lodowiska

* chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk,
* zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy lód może się załamać pod twoim ciężarem.

Co roku odnotowuje się wiele utonięć w okresie zimowym właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania.

Gdybyś był świadkiem takiego wypadku natychmiast wezwij do pomocy osobę dorosłą.

Petardy

* wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego używaj ich wyłącznie pod nadzorem dorosłych; zakup ich przez osoby poniżej 18 roku życia jest zabroniony,
* pamiętaj że wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale nawet poważniejsze uszkodzenia twojego ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki. Petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu – przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.
* nie używaj wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar (stodoły, sterty słomy, las, itp.)

Łatwopalne substancje

* niektóre substancje łatwo się zapalają, dlatego zaprószenie ognia w pobliżu ich składowania może spowodować pożar lub wybuch,
* unikaj miejsc gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze względu na łatwopalne ale również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować,
* przede wszystkim nie baw się zapałkami,

Oparzenia

* są jednym z najczęstszych urazów wynikających z niewiedzy, nieuwagi, bądź lekceważenia podstawowych zasad postępowania,
* pamiętaj, że nawet gorąca para wydobywająca się z czajnika może być niebezpieczna i dotkliwie poparzyć,
* w przypadku oparzenia, miejsce poparzenia schłodź natychmiast strumieniem zimnej, bieżącej wody.

Mieszkanie

* zabawa zapałkami, kuchenką lub piecykiem gazowym, uruchamianie urządzeń elektrycznych (kuchenka, żelazko) może spowodować pożar lub wybuch,
* w żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie podłączonym do gniazdka elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku,
* umieść w widocznym miejscu i zapamiętaj numery telefonów alarmowych, które mogą przydać się w razie wypadku:
o 997 – policja,
o 998 – straż pożarna,
o 999 – pogotowie ratunkowe,
o z telefonu komórkowego 112.
* lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak kolorowe cukierki, niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci, gdy poczujesz się źle nigdy nie próbuj leczyć się sam; powiedz o tym komuś dorosłemu.

Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku:

* zadzwoń do straży pożarnej pod numer – 998 lub 112 z telefonu komórkowego,
* staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku. Pamiętaj – dym unosi się do góry – nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
* jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
* nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
* powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
* nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Gdy poczujesz gaz:

* zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe,
* powiadom sąsiadów,
* nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
* nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
* zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
* otwórz szeroko okna,
* wyjdź na zewnątrz budynku.

Nigdy nie zbliżaj się do nieznajomych zwierząt.

Zima to pora roku kiedy bardzo łatwo o przemoczenie ubrania i wychłodzenie organizmu, należy jak najszybciej zdjąć mokre rzeczy, osuszyć ciało i szybko założyć suche ubranie, wskazanym jest napić się gorącej herbaty.
Pamiętaj !
Zawsze jeśli jesteś świadkiem wypadku, jak najszybciej poinformuj o tym osobę dorosłą. Powinieneś spokojnie i jak najdokładniej opisać to co i gdzie się wydarzyło. Powinieneś wiedzieć również, że ofiara wypadku może być w szoku i wypowiadane przez nią słowa czy polecenia mogą nie mieć sensu.