W dniu 11.10.2022 w Szkole Podstawowej w Dukli odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Akcję przeprowadzono w obydwu lokalizacjach Szkoły Podstawowej, czyli na ul. Kościuszki 13 oraz na ul. Armii Krajowej 1.

Celem ćwiczeń, było doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia po ogłoszeniu ewakuacji budynku. Szczególnie istotnym zadaniem było praktyczne zapoznanie uczniów klas pierwszych oraz szóstych z zasadami obowiązującymi podczas ewakuacji, ponieważ obiekty, w których rozpoczęli naukę były dla nich nowe.
W ćwiczeniach brali udział wszyscy obecni uczniowie i pracownicy szkoły oraz dodatkowo w budynku na Armii Krajowej pracownicy biblioteki publicznej i LO.

W ramach ćwiczeń w budynku szkoły wybuchł symulowany pożar. Osoby uczestniczące w ćwiczeniach po ogłoszeniu alarmu opuściły obiekty szkolne udając się drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsca zbiórki, którymi były odpowiednio: asfaltowe boisko szkolne i boisko tartanowe MOSiR. Postępowanie osób ewakuowanych oraz funkcyjnych uznać należy za prawidłowe.

Opisywane działania powtarzamy corocznie i uznajemy za niezwykle ważne, gdyż przyczyniają się do podniesienia sprawności działań w sytuacji zagrożenia uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły. Mamy nadzieję, że nigdy nie zajdzie potrzeba sprawdzenia się w sytuacji prawdziwego zagrożenia.

zdjęcia w galerii>>

Arkadiusz Twardzik i Stanisław Fornal