W dniu 13 października 2022 r. odbyły się uroczyste apele – w budynkach szkoły przy ul. A. Krajowej 1 i ul. Kościuszki 13 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wicedyrektorzy szkół – Arkadiusz Twardzik i Stanisław Fornal złożyli wszystkim pracownikom okolicznościowe życzenia i podziękowali za pracę wykonywaną na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia. Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany jest Dniem Nauczyciela i to właśnie święto zostało wyeksponowane w inscenizacji przygotowanej przez uczniów klas: 6b, 7b i 8b pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Lasek-Such, Wacława Solińskiego i Renaty Zimy. Najlepsze życzenia i podziękowania dla nauczycieli zostały pięknie wyrecytowane i wyśpiewane przez występujących uczniów.

Zdjęcia

S. Fornal i A. Twardzik