IMG_0773.JPGW dniu 30 maja 2012r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Gminnym w Dukli zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne dzieci oraz wszystkich pracowników na wypadek pożaru w placówce. W ćwiczeniach wzięło udział 96 dzieci, 11 osób personelu przedszkola, straż pożarna OSP Dukla w obecności komendanta – Wiktora Madeja, Dorota Kurdyła- główny specjalista d.s. BHP oraz Joanna Czaja- higienistka szkolna. Organizatorem akcji była Lucyna Gumienny z- ca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dukli.

Uczestnicy ćwiczenia na określony sygnał dźwiękowy opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi, po czym nauczycielki sprawdziły stan poszczególnych grup, który był zgodny ze stanem dzieci w danym dniu. Akcja opuszczania budynku trwała ok.4 minuty, przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Zdyscyplinowanie przedszkolaków w wprowadzonej ewakuacji przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Następnie strażacy dokładnie sprawdzili i przeszukali pomieszczenia w celu zlokalizowania źródła ognia – na szczęście były to tylko zaplanowane ćwiczenia.

Celem zorganizowanej akcji było utrwalenie właściwego zachowania się wszystkich osób, a zwłaszcza dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Cyklicznie przeprowadzane tego typu ćwiczenia odgrywają niezmiernie ważną rolę społeczną, gdyż oswajają dzieci już od najmłodszych lat oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczania miejsca zabawy, nauki i pracy.

Po ćwiczeniach ewakuacyjnych strażacy sprawili przedszkolakom wielką frajdę. Pokazali sprzęt strażacki, wyposażenie samochodu a na koniec chętne dzieci mogły zasiąść za kierownicą wozu strażackiego.

Wszystkim uczestnikom ćwiczenia serdecznie dziękujemy i życzymy, żeby tego typu akcje stanowiły jedynie element ćwiczeń i nie musiały być realizowane w sytuacji realnego zagrożenia.

 Lucyna Gumienny

 Alicja Jaworska