Zapisy będą odbywać się w:

  • Przedszkolu Gminnym  dzieci w wieku od 3 do 6 lat w tym do oddziału kl. „O” oraz oddziału   5-latków
  • Bibliotece szkolnej do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej dzieci urodzonych w latach 2005 oraz 2006

Termin przyjmowania zgłoszeń od 1 marca do 31 marca 2011

Warunkiem zapisu jest posiadanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna

Równocześnie informuję że zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane od 01.09.2011 roku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.