W naszej Szkole w miesiącu lutym i marcu, podobnie, jak   w latach poprzednich uczestniczyliśmy w  akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2024. Nasze działania  miały przede wszystkim charakter zajęć edukacyjnych dla dzieci. Oprócz lekcji z zakresu bezpieczeństwa w sieci realizowanych na informatyce
i godzinach wychowawczych, zorganizowano uczestnictwo grup klasowych  w lekcjach online.
Te przygotowało Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Około 300 uczniów z klas 4-8 uczestniczyło w lekcjach online dotyczących cyberprzemocy
i  dezinformacji w sieci:

  • „Jak odróżnić fake od newsa?” – pr. Maciej Kępka
  • „Sok pomarańczowy i dezinformacja – co mają wspólnego?” – pr. Jadwiga Umel
  • „Cyberprzemoc, co mogę zrobić i jak reagować?” –  pr. Anna Słupska

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Nasze działania są adekwatne do realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego. Mamy nadzieję, że przyczynią się do poprawy „bezpieczeństwa. internetowego” wśród dzieci. Za udział w programie Szkoła otrzymała stosowny certyfikat.

Organizatorzy: Arkadiusz Twardzik, Maria Twardzik

Galeria foto >>