Szkolny konkurs plastyczny pt. „Z pędzlem przez świat – niepełnosprawność w oczach dziecka” został zorganizowany w ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie Społeczno-Edukacyjnym „Mój SPEcjalny Bohater”. Uczniowie mieli wykonać rysunek plastyczny w obrębie takich wartości jak: tolerancja, szacunek, równość, integracja postaw i zachowań wobec niepełnosprawności, budowanie pozytywnych więzi społecznych. Prace plastyczne mogły być wykonane dowolnym materiałem plastycznym (np. kredki, farby, flamastry), ale bez użycia rąk, malując ustami, stopami lub wykorzystując inną część ciała.  Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnością, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, inspirowanie do twórczych poszukiwań w  dziedzinie plastyki. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-VIII SP w Dukli. Organizatorami konkursu były: Paulina Domaradzka – nauczyciel współorganizujący kształcenie, Maria Martowska – pedagog szkolny, Katarzyna Opałka – pedagog szkolny, Monika Raczkowska-Buczek – pedagog specjalny, Anna Świdrak – nauczyciel współorganizujący kształcenie.

Do Organizatorów wpłynęło 34 prace. Jury w składzie: Beata Solińska, Małgorzata Zych, ojciec Kalita Stanisław w dniu 1 marca 2024 r. dokonało oceny prac uczniów:

Oddział przedszkolny:

I miejsce (ex aequo): Sara Szczurek, Miłosz Szczurek, Jan Prokopowicz

Klasy I

I miejsce: Oliwia Mastyj (klasa 1c)

II miejsce: Emilia Praskowicz (klasa 1c)

III miejsce: Igor  Pałka (klasa 1c)

Wyróżnienia: Aleksander Kłosowski, Klaudia Zygmunt (klasa 1c)

Klasy IV

I miejsce: Emilia Romańczyk (klasa 4b)

II miejsce: Julia Biały (klasa 4b)

III miejsce: Kamil Borek (klasa 4a)

Wyróżnienia: Filip Czernik (klasa 4a), Gabriela Barsznica (klasa 4b)

Klasy V

I miejsce: Marcin Pelczar (klasa 5c)

II miejsce: Lena Pietruszka (klasa 5c)

III miejsce: Patryk Szwarc (klasa 5c)

Wyróżnienie: Oliwia Sobieszczyk (klasa 5c).

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w dniu 8 marca br. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki.

Paulina, Marysia, Monika, Kasia, Ania