Dzień Dziecka w naszej szkole obchodzony będzie w poniedziałek – 03-06-2013 (w przypadku bezdeszczowej pogody oraz w dzień poprzedzający).

W tym dniu od godziny 800 wychowawcy klas w porozumieniu z uczącymi w ich klasach organizują wycieczki i zawody sportowe. Obiady będą wydawane od godz. 1145, a odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach odbędą się tylko o godz. 1330.

W razie niepogody, w poniedziałek – 03-06-2013, jak i w przeddzień, Dzień Dziecka zostanie przełożony na najbliższy, możliwy termin.

                  

                                                                                     wicedyrektor

                                                                                                      Stanisław Fornal