DSC_0092.JPG Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole w dniu 10-10-2014.

Na początku dyrektor szkoły Jerzy Pęcak powitał zgromadzonych oraz zwrócił uwagę na ważność tego święta w kalendarzu roku szkolnego. Następnie wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się nauczycielom i podziękował całemu gronu za trud wkładany w edukację najmłodszego pokolenia. Do tych słów dołączyły panie reprezentujące Radę Rodziców (K. Braja, J. Piróg) i złożyły na ręce dyrektora szkoły symboliczny bukiet kwiatów.

Inscenizację przygotowały klasy drugie pod kierunkiem wychowawców: B. Ganczarskiej, K. Jaracz i E. Legi. W jej trakcie uczniowie zaprezentowali umiejętności artystyczne, co spotkało się z aplauzem widzów.

S. Fornal